Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XXVII, 2021-09-23 17:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość:

https://poznan-pl.zoom.us/j/82787115958

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej o przesunięcie zadania do realizacji w 2022 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany organizacji ruchu na ul. Stanisława Hejmowskiego,
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany organizacji  ruchu na ul. Kazimierza Wielkiego,
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022,
 9. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 10. Wolne głosy i wnioski,
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla

      (-) Andrzej Rataj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji dostępna jest pod poniższym adresem:

https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,101030.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Stare Miasto
Data wytworzenia informacji: 2021-09-23
Opis zmian: Informacja o zakończeniu sesji RO Stare Miasto (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Gawarecka
Data i godzina publikacji: 2021-09-27 07:45