Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr VII, 2019-10-21 18:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Zespół Szkół nr 2, ul. Hangarowa 14

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja z prac Zarządu Osiedla - spotkanie z dzielnicowym.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska.
  4. Informacja z prac Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury.
  5. Informacja z prac Komisji Kultury, sportu i rekreacji.
  6. Informacja z prac Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska - sprawozdanie z akcji sprzątania świata, przeprowadzonej we wrześniu
  7. Omówieni zagadnień dotyczących spotkania-spaceru z Prezydentem Mariuszem Wiśniewskim
  8. Omówienie zagadnień dotyczących spotkania z Prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.

Informujemy, że sesja może być nagrywana za pomocą nośnika dźwięku, w celu sporządzenia protokołu z przebiegu obrad.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Wola.
Data wytworzenia informacji: 2019-10-21 00:00
Opis zmian: Inf. o zakończeniu sesji RO Wola. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Mateusz Giera
Data i godzina publikacji: 2021-01-13 08:58