Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr VIII, 2019-11-18 18:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Zespół Szkół nr 2, ul. Hangarowa 14

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale IV/20/III/2019 Rady Osiedla Wola z dnia 15 lipca 2019 oraz informacja z prac Zarządu.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do prac w zakresie opracowania planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miasta Poznania.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta o przesunięcie zadania do realizacji w 2020 r.
  5. Podsumowanie spotkania z w-ce Prezydentem Mariuszem Wiśniewskim.
  6. Podsumowanie spotkania z Prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.

Informujemy, że sesja może być nagrywana za pomocą nośnika dźwięku, w celu sporządzenia protokołu z przebiegu obrad.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Wola.
Data wytworzenia informacji: 2019-11-18 00:00
Opis zmian: Inf. o zakończeniu sesji RO Wola. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Mateusz Giera
Data i godzina publikacji: 2021-01-13 08:59