Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XVII, 2020-12-21 17:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość:

https://poznan-pl.zoom.us/j/88502413452

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Komunikaty.
 4. Sprawozdanie Zarządu z prac pomiędzy sesjami.
 5. Omówienie lewoskrętu z ul. Dąbrowskiego w ul. Lotniczą.
 6. Omówienie wykonania ul. Łobżenickiej docelowo połączonej z ul. Wojtulanis-Karpińskiej oraz ul. 5 Stycznia.
 7. Omówienie wykonania przejść podziemnych ul. Dąbrowskiego (zaplanowanie przejścia naziemnego).
 8. Omówienie wykonania muralu na wiadukcie przy ul. Skalskiego.
 9. Omówienie projektu "Biały Rower".
 10. Omówienie wyznaczonych dyżurów telefonicznych - ustalenie dyżurujących radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla

(-) Jerzy Kuczek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji dostępna jest pod poniższym adresem:

https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,101030.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Wola.
Data wytworzenia informacji: 2020-12-21 00:00
Opis zmian: Inf. o zakończeniu sesji RO Wola. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Mateusz Giera
Data i godzina publikacji: 2021-01-13 09:04