Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XVIII, 2021-01-18 17:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość:

https://poznan-pl.zoom.us/j/81066408821

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Komunikaty.
 4. Sprawozdanie Zarządu z prac pomiędzy sesjami.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Osiedla.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby zastępców i członków Zarządu.
 7. Projekt uchwały w sprawie u do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta o dokonanie zmian w planie finansowym na 2021 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o uwzględnienie postulatów Osiedla dotyczących rozbudowy ul. Lotniczej.
 9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o wydzielenie drogi dojazdowej do nowej części Muzeum Broni Pancernej.
 10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o wykonanie nawierzchni ul. Łobżenickiej oraz połączenie jej z ulicami Wojtulanis-Karpińskiej i 5 Stycznia.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla

(-) Jerzy Kuczek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji dostępna jest pod poniższym adresem:

https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,101030.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Wola
Data wytworzenia informacji: 2021-01-18 00:00
Opis zmian: Inf. o zakończeniu sesji RO Wola (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Gawarecka
Data i godzina publikacji: 2021-01-22 12:07