Sesja Rady Osiedla numer: I, 2019-04-11 17:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Zespół Szkół nr 2
ul. Hangarowa 14

  1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Odczytanie uchwały Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych w sprawie stwierdzenia ważności przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r. wyborów do Rady Osiedla Wola
  3. Ślubowanie członków Rady Osiedla i wręczenie zaświadczeń o wyborze.
  4. Przedstawienie informacji o zasadach wyboru Przewodniczącego Rady.
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  6. Zgłaszanie i autoprezentacja kandydatów na Przewodniczącego Rady.
  7. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów na Przewodniczącego Rady Osiedla.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie obrad sesji inauguracyjnej.

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Kamil Matyja
Data i godzina publikacji: 2019-05-22 10:59