Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XXX, 2022-03-21 17:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość:

https://poznan-pl.zoom.us/j/81985377259

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Komunikaty i oświadczenia.
 4. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie służb porządkowych dot. obszaru osiedla.
 6. Omówienie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wydłużenia kadencji rad osiedli Miasta Poznania, w zakresie dotyczącym wydłużenia kadencji Rady Osiedla Wola.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXIV/87/III/2021 Rady Osiedla Wola z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2022 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich  o dokonanie zmian w planie finansowym na 2022 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Żarnowieckiej w Poznaniu.
 10. Omówienie wniosku mieszkańców z prośbą o zaopiniowanie zmiany uchwały nr LXXIII/857/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 20.11.2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru JEŻYCE 3 w Poznaniu.
 11. Kontynuacja omówienia wniosków mieszkańców z poprzedniej sesji Rady Osiedla.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Osiedla 

             (-) Jerzy Kuczek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji dostępna jest pod poniższym adresem:

https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,101030.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Wola
Data wytworzenia informacji: 2022-03-21 00:00
Opis zmian: Informacja o zakończeniu Sesji RO Wola (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agata Maliszewska
Data i godzina publikacji: 2022-03-24 10:37