Sesja Rady Osiedla numer: Sesja Nr IV, 2019-07-15 18:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja w siedzibie Rady Osiedla w Zespole Szkół nr 2

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja z prac Zarządu Osiedla.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nazwy przystanku autobusowego dla linii nr 121.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do wydziałów o dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu wydatków na rok 2020.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2020 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych
  w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego i uzupełnienia składu Rady.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do wydawania opinii.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy w zakresie poprawy infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Dąbrowskiego. (wybór przedstawiciela)
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Rady Osiedla Wola

(-) Magdalena Nowecka

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli

Prezydent Miasta Poznania jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010,
w sprawie uchwalenia statutów osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest sporządzanie protokołów z sesji Rad Osiedli. Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
a w sytuacjach określonych prawem - usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Wola
Data wytworzenia informacji: 2019-07-15 00:00
Opis zmian: Informacja o zakończeniu Sesji RO Wola (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agata Maliszewska
Data i godzina publikacji: 2022-05-12 09:19