Komenda Miejska Policji

Kierownik/Dyrektor

insp. Maciej Nestoruk - Komendant Miejski Policji w Poznaniu
ul. A. Szylinga 2, 60-787 Poznań
61 841-56-13
www.poznan.policja.gov.pl

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2018-01-03 11:40