Doraźna Komisja Statutowo - Regulaminowa - kadencja 2006-2010

 • Andrzej Bielerzewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, wiceprzew. Doraźnej Komisji ds reformy jedn. pomocn. m. Poznania, wiceprzewodn. Dorażnej Komisji Statutowo- Regulaminowej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671 lub 500-149-111

 • Jan Chudobiecki

  Funkcja: Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Przewodniczący Pozn. Klubu Samorządowego
  Kontakt: 501-461-700

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 8785-308/312, pok. 110, Plac Kolegiacki 17

 • Magdalena Pauszek

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej, Wiceprzewodnicząca Kluby Radnych "LiD"
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

 • Szymon Szynkowski vel Sęk

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok.2, tel. 61 8785-333/671, kom.609-967-339

 • Hubert Świątkowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 8785-312, 378

 • Mariusz Wiśniewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Sekretarz Klubu Radnych PO, przewodn. Doraźnej Komisji d/s reformy jedn. pomocn. m. Poznania
  Kontakt: 605-529-057