Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Hubert Świątkowski

Imię, nazwisko

Hubert Świątkowski

Funkcja

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania

Kontakt

Biuro Rady Miasta, tel. 61 8785-312, 378
Hubert_Swiatkowski@um.poznan.pl

Życiorys

WYKSZTAŁCENIE

1986r. - 1990r. - IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, klasa o profilu ogólnym z poszerzonym programem nauczania języka angielskiego;
październik 1990r. - maj 1995r. - studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, zakończone z wynikiem bardzo dobrym - praca magisterska z zakresu prawa cywilnego;
wrzesień 1995r. - październik 1997r. - aplikacja sądowa - zajęcia teoretyczne i praktyka w poznańskich sądach;
od września 1996r. - studia doktoranckie połączone z prowadzeniem zajęć ze studentami Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (Katedra Postępowania Administracyjnego).
marzec 1998r. - egzamin sędziowski;
od stycznia 1999r. - prowadzenie wykładów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Zakres wykładów obejmuje prawo cywilne, gospodarcze i prawo pracy.
maj 2001r. - uzupełniający egzamin radcowski i wpis na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.
kwiecień 2004r. - publiczna obrona rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych. Praca doktorska, której promotorem jest Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. dr hab. Roman Hauser, dotyczy zagadnień związanych z orzecznictwem i postępowaniem przed sądem administracyjnym oraz nieważnością decyzji.

PRACA ZAWODOWA

od listopada 2001r. do marca 2003r. - partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych "Kurowski, Oleszak, Świątkowski" Spółka Partnerska;
od maja 2002r. - wpisany na listę syndyków prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.
od kwietnia 2003r. - prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu. Kancelaria zajmuje się obsługą osób prawnych, specjalizuje się w prawie administracyjnym, problematyce samorządowej i prawie gospodarczym.

Wybrany w okręgu Stare Miasto - Wilda.

Liczba głosów

4223

Klub radnych

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Członek komisji

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2010-04-08 14:58 - usunięcia zera w nr tel. (Aktualizacja)