Radni Miasta Poznania - kadencja 2006-2010

B

 • Andrzej Bielerzewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, wiceprzew. Doraźnej Komisji ds reformy jedn. pomocn. m. Poznania, wiceprzewodn. Dorażnej Komisji Statutowo- Regulaminowej

C

 • Jan Chudobiecki

  Funkcja: Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Przewodniczący Pozn. Klubu Samorządowego

D

 • Lidia Dudziak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych

F

G

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania

 • Michał Grześ

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej

H

J

K

 • Marek Karczewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego

 • Katarzyna Kretkowska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 • Wojciech Kręglewski

  Funkcja: przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej

 • Juliusz Kubel

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki

L

 • Tomasz Lewandowski

  Funkcja: Przewodniczący Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych, wiceprzewod. Doraźnej Komisji d/s reformy jedn. pomocn. m. Poznania

M

N

P

 • Magdalena Pauszek

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej, Wiceprzewodnicząca Kluby Radnych "LiD"

 • Maciej Przybylak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

R

S

Ś

T

 • Michał Tomczak

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia

W

 • Szymon Wachowiak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • Mariusz Wiśniewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Sekretarz Klubu Radnych PO, przewodn. Doraźnej Komisji d/s reformy jedn. pomocn. m. Poznania

 • Paweł Wosicki

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia

 • Wojciech Wośkowiak

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Samorządowej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Z