Radni Miasta Poznania - kadencja 2006-2010

B

 • Andrzej Bielerzewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, wiceprzew. Doraźnej Komisji ds reformy jedn. pomocn. m. Poznania, wiceprzewodn. Dorażnej Komisji Statutowo- Regulaminowej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671 lub 500-149-111

C

 • Jan Chudobiecki

  Funkcja: Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Przewodniczący Pozn. Klubu Samorządowego
  Kontakt: 501-461-700

D

 • Lidia Dudziak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych
  Kontakt: 601-872-355, Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

F

G

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 8785-308/312, pok. 110, Plac Kolegiacki 17

 • Michał Grześ

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
  Kontakt: 603-228-242, dom: 61 653-63-60

H

J

 • Jakub Jędrzejewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
  Kontakt: 506-894-092

K

 • Marek Karczewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

 • Katarzyna Kretkowska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 602 -272-083, 61 8785-333/671,

 • Wojciech Kręglewski

  Funkcja: przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej
  Kontakt: 602-605-005

 • Juliusz Kubel

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel 61 8785-333/671

L

 • Tomasz Lewandowski

  Funkcja: Przewodniczący Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych, wiceprzewod. Doraźnej Komisji d/s reformy jedn. pomocn. m. Poznania
  Kontakt: 601-152-202

M

 • Wojciech Majchrzycki

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

 • Przemysław Markowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji
  Kontakt: 783-993-933

 • Krzysztof Mączkowski

  Kontakt: 601-76-70-30, 693-70-90-60

N

 • Norbert Napieraj

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego
  Kontakt: 605-853-776

 • Barbara Nowaczyk-Gajdzińska

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Ochrony środowiska i Rewitalizacji,
  Kontakt: 663-911-696

 • Andrzej Nowakowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: 603-115-602

 • Maria Nowicka

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej
  Kontakt: 691-522-988

 • Janina Nowowiejska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: 606-297-427

P

 • Magdalena Pauszek

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej, Wiceprzewodnicząca Kluby Radnych "LiD"
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

 • Maciej Przybylak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
  Kontakt: 604-40-78-11

R

S

 • Krzysztof Skrzypinski

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok.2, tel. 61 8785-333/671

 • Sławomir Smól

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok.2, tel. 61 8785-333/671

 • Grzegorz Steczkowski

  Kontakt: 601/436-350

 • Marek Sternalski

  Kontakt: 501-602-591

 • Antoni Szczuciński

  Funkcja: Przewodniczący Klubu Radnych "Lewica i Demokraci", Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: 606-820-801

 • Aldona Szlagowska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej, Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

 • Szymon Szynkowski vel Sęk

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok.2, tel. 61 8785-333/671, kom.609-967-339

Ś

 • Ryszard Śliwa

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
  Kontakt: 696-490-350

 • Hubert Świątkowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 8785-312, 378

T

 • Michał Tomczak

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, Plac Kolegiacki 17, tel. 61 8785-333/671

W

 • Szymon Wachowiak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, Plac Kolegiacki 17, tel. 61 8785-333/671

 • Mariusz Wiśniewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Sekretarz Klubu Radnych PO, przewodn. Doraźnej Komisji d/s reformy jedn. pomocn. m. Poznania
  Kontakt: 605-529-057

 • Paweł Wosicki

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
  Kontakt: 61 653-03-91

 • Wojciech Wośkowiak

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Samorządowej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Kontakt: 504-045-786

Z