Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Krzysztof Mączkowski

Imię, nazwisko

Krzysztof Mączkowski

Kontakt

601-76-70-30, 693-70-90-60
Krzysztof_Maczkowski@um.poznan.pl

Życiorys

Krzysztof Mączkowski, wybrany 3078 głosami mieszkańców Winograd, Sołacza i Winiar.
Ur. w 1970 r. w Wolsztynie. Tata Józef - prywatny przedsiębiorca, mama Kazimiera - bibliotekarz.
Ukończył wolsztyńskie Liceum Ogólnokształcące i poznański UAM - kierunki: studia magisterskie z antropologii kulturowej oraz w trybie podyplomowym - planowanie przestrzenne i ochronę środowiska.
Z zagadnieniami rozwoju samorządu terytorialnego i ochrony środowiska związany od początku swojej drogi zawodowej.
Pracował kolejno w Krajowym Instytucie Badań Samorządowych (1992-1994), w Sejmiku Samorządowym Woj. Poznańskiego (1994-1999, był sekretarzem Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku i bliskim współpracownikiem ś.p. Wojciecha Dutki, znanego poznańskiego działacza ochrony środowiska), w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim (1999-2004), gdzie odpowiadał m.in. za współpracę Wojewody z samorządami. W latach 2004 - 2005 kierował Oddziałem Polskiej Izby Ekologii w Poznaniu. Założył i był pierwszym prezesem (2003 - 2006) Agencji Informacji i Ochrony Środowiska.
Obecnie jest wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Swoją aktywność ekologiczną rozpoczynał, gdy miał 12 lat w założonym przez siebie w 1982 r. wolsztyńskim Zrzeszeniu Przyrodników-Ornitologów.Następnie tworzył wolsztyńskie i poznańskie koła Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i innych organizacji ekologicznych.
Był inicjatorem i jest przewodniczącym Kapituły Programu Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska.
W maju 2006 r. decyzją Ministra Środowiska powołany do Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Tam został wybrany przewodniczącym Komisji Stałej ds. Uczestnictwa Społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej.
W Radzie Miasta Poznania również poświęcił się zagadnieniom ochrony środowiska - organizuje coroczne Poznańskie Dni Recyklingu, powołał Poznańskie Forum Edukacji Ekologicznej (dobrowolne porozumienie nauczycieli i szkół zajmujących się edukacją środowiskową), był współorganizatorem poznańskiej edycji ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Makrokosmos" i organizatorem poznańskiej plenerowej wystawy zdjęć "Makrokosmos - ptaki ponad podziałami", od 2000 r. organizuje Regionalne Forum Gospodarki Odpadami.
Inicjator, współorganizator i wiceprzewodniczący Zespołu ds. Strategii Gospodarki Odpadami przy Prezydencie Miasta Poznania, inicjator i organizator prac w Radzie Miasta Poznania
nad stworzeniem poznańskiego systemu gospodarki odpadami.
Organizował Debaty Warciańskie, które rozpoczęły poznańską dyskusję nad zagospodarowaniem obszarów nadwarciańskich w mieście. Organizator i przewodniczący Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju przy RMP. W Radzie Miasta Poznania od 1998 r.
W kadencji 2002-2006 zaangażowany w prace m.in. Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Kom. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Kom. Kultury i Nauki.
Wiceprzewodniczący Rady od grudnia 2005 r. do marca 2009r. Od 1998 r. reprezentuje Poznań w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski - obecnie w Zarządzie SGiPW. Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Sołacza.
Interesuje się ochroną środowiska, polityką, kulturami Indian północnoamerykańskich i muzyką.
W obecnej kadencji RMP w komisjach: Polityki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rewitalizacji.

Liczba głosów

3078

Klub radnych

Radny Niezrzeszony

Członek komisji

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2010-04-08 14:52 - usunięcia zera w nr tel. (Aktualizacja)