Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji - kadencja 2006-2010

 • Wojciech Kręglewski

  Funkcja: przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej
  Kontakt: 602-605-005

 • Przemysław Markowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji
  Kontakt: 783-993-933

 • Krzysztof Mączkowski

  Kontakt: 601-76-70-30, 693-70-90-60

 • Barbara Nowaczyk-Gajdzińska

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Ochrony środowiska i Rewitalizacji,
  Kontakt: 663-911-696

 • Andrzej Nowakowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: 603-115-602

 • Maria Nowicka

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej
  Kontakt: 691-522-988

 • Magdalena Pauszek

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej, Wiceprzewodnicząca Kluby Radnych "LiD"
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

 • Mariusz Wiśniewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Sekretarz Klubu Radnych PO, przewodn. Doraźnej Komisji d/s reformy jedn. pomocn. m. Poznania
  Kontakt: 605-529-057