Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Maria Nowicka

Imię, nazwisko

Maria Nowicka

Funkcja

Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej

Kontakt

691-522-988
M_Nowicka@um.poznan.pl

Życiorys

Stan cywilny: mężatka, ur. 10.03.1936 w Gnieźnie
WYKSZTAŁCENIE
1954-1959 Politechnika Poznańska Wydział elektryczny- specjalizacja automatyka
1950 - 1954 Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
1959- 1961 konstruktor- Zakład Telekomunikacyjny Poznań
1961- 1982 projektant, starszy projektant, główny projektant Zakłady Automatyki Przemysłowej w Ostrowie
Wielkopolskim oraz Merazapmont w Poznaniu
1964-1965 o praktyka zawodowa w Anglii ufundowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych
ZAANGAZOWANIE SPOŁECZNE
2005 ok. 8 miesięczna praca w sprawie uznania za ważne pochopnie
unieważnionych wyborów z dnia 13.3.2004 do Rady Osiedla
Świerczewo. Wybory zostały uznane za ważne 10.10.2005
2004 powołanie do życia Stowarzyszenia Ludzi III Wieku Świerczewski Krąg
od ponad 2 lat (praca społeczna ) prowadzenie Domu Seniora na Świerczewie

2002-2004 Twórca Niezależnej Inicjatywy Obywatelskiej - praca NIO :
współpraca z Radą Miasta Poznania w sprawie ponownego uchwalenia nowych nazw 15 ulic na Osiedlu Świerczewo (uchwała Rady Miasta z 10.09.2002r.)
spowodowanie utwardzenia brakującego odcinka jezdni ul. Orkana (grudzień 2003)
starania o docelowy przebieg zbiorczej ulicy Bohaterów Westerplatte
(opracowany projekt modernizacji ulicy, rozpoczęta w grudniu 2005
realizacja inwestycji, kontynuacja w latach 2007 - 2009)
2001- 2004 Rada Osiedla Świerczewo- funkcja przewodnicząca komisji ds.
zagospodarowania przestrzennego i przewodnicząca komisji
rewizyjnej.

Wybrana w okręgu Stare Miasto - Wilda.

Liczba głosów

1110

Klub radnych

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Członek komisji

Dyżury radnego

  • 2010-07-122010-07-12

    Poznań Wilda

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-12 14:51 - upłynął ustawowy termin publikacji (Aktualizacja)