Miejska Komisja d/s Wyborów Osiedlowych - kadencja 2006-2010

 • Lidia Dudziak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych
  Kontakt: 601-872-355, Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

 • Tomasz Lewandowski

  Funkcja: Przewodniczący Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych, wiceprzewod. Doraźnej Komisji d/s reformy jedn. pomocn. m. Poznania
  Kontakt: 601-152-202

 • Przemysław Markowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji
  Kontakt: 783-993-933

 • Maria Nowicka

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej
  Kontakt: 691-522-988