Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Przemysław Markowski

Imię, nazwisko

Przemysław Markowski

Funkcja

Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji

Kontakt

783-993-933
Przemyslaw_Markowski@um.poznan.pl

Życiorys

data urodzenia
14 lutego 1974 r.,
stan cywilny -żonaty
WYKSZTAŁCENIE:
2004-2005
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości;
ukończone studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w jednostkach administracji",
1994-1999
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji;
EUROPA-UNIVERSITAET VIADRINA Frankfurt (Oder), Juristische Fakultaet;
tytuł magistra prawa, praca magisterska z zakresu prawa pracy: Spory zbiorowe,
1989-1993
I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie, profil matematyczno-fizyczny z rozszerzonym j. niemieckim.
SZKOLENIA:
2005
Biuro Organizacyjne Prawa i Sprawiedliwości;
szkolenie dotyczące zasad finansowania i rozliczania kampanii wyborczej,
Biuro Organizacyjne Prawa i Sprawiedliwości;
szkolenie Unii na rzecz Europy Narodów, dotyczące problematyki Unii Europejskiej,
2002-2005
cykl. szkolenia podnoszące i uaktualniające wiedzę dotyczącą systemu zarządzania jakością ISO,
2001-2005
kursy dotyczące technik negocjacji, asertywności, komunikacji interpersonalnej,
2004
Warsztaty Zarządzania Projektami "Getmanager";
kurs zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2,
2003
Wielkopolski Okręgowy ZPRP;
kurs sędziowski,
2001
KEMA Polska Sp. z o.o.;
kurs dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnego z normą serii ISO 9000,
1996-1997
Europa-Universitaet Viadrina;
kursy z zakresu niemieckiego prawa medialnego, środowiskowego i podatkowego,
1994,1989
kurs księgowości i rachunkowości,
Legnicki Okręg WOPR;
kurs ratownika wodnego,
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
I INNA AKTYWNOŚĆ:
2004-obecnie
2005
2004-2005
Urząd Miasta Poznania;
kierownik Oddziału Stare Miasto w WWJPM,
funkcja okręgowego pełnomocnika finansowego KW PiS,
udział w zespole opracowującym wyborczy program PiS w zakresie sportu,
Urząd Miasta Poznania;
2004, 2000-2003
2001-obecnie
systemu zarządzania jakością ISO 9000 w 3 miejskich jednostkach organizacyjnych,
Urząd Miasta Poznania, Wydział Organizacyjny;
podinspektor,
Urząd Miasta Poznania;
dodatkowa funkcja wiodącego auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9000,
1998,1995,1994
BT Baubedarf Magdeburg;
przedstawiciel handlowy na Polskę,
Sparkasse Frankfurt (Oder);
pracownik archiwum bankowego,
Huta Miedzi w Legnicy;
tłumacz języka niemieckiego.
DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:
języki, inne
ZAINTERESOWANIA
niemiecki - biegle, angielski - dobrze, rosyjski - średnio,
obsługa komputera (pakiet office, internet), prawo jazdy, geografia, sport (m.in. pływanie długodystansowe), historia, Unia Europejska (w tym fundusze europejskie), honorowe krwiodawstwo.

Wybrany w okręgu Grunwald

Liczba głosów

2060

Klub radnych

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Członek komisji

Dyżury radnego

 • 2009-04-082009-04-08

  Urząd Miasta, ul. Libelta 16/20, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta - Oddział Stare Miasto

 • 2009-02-042009-02-04

  Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta. 16/20, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych - Oddział Stare Miasto

 • 2009-01-072009-01-07

  URZĄD MIASTA POZNANIA, UL. LIBELTA 16/20, WWJPM - ODDZIAŁ STARE MIASTO, I PIĘTRO

 • 2008-12-032008-12-03

  Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, Oddział Stare Miasto

 • 2008-11-192008-11-19

  Urząd Miasta Poznania, Oddział Stare Miasto WWJPM, ul. Libelta 16/20, Poznań,

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-12 14:48 - upłynął ustawowy termin publikacji (Aktualizacja)