Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki - kadencja 2006-2010

 • Andrzej Bielerzewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, wiceprzew. Doraźnej Komisji ds reformy jedn. pomocn. m. Poznania, wiceprzewodn. Dorażnej Komisji Statutowo- Regulaminowej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671 lub 500-149-111

 • Jan Chudobiecki

  Funkcja: Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Przewodniczący Pozn. Klubu Samorządowego
  Kontakt: 501-461-700

 • Lidia Dudziak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych
  Kontakt: 601-872-355, Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 8785-308/312, pok. 110, Plac Kolegiacki 17

 • Dominik Herberholz

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji, Wiceprzewodniczący Klubu Radnych "Lewica i Demokraci"
  Kontakt: 602-741-681

 • Jakub Jędrzejewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
  Kontakt: 506-894-092

 • Marek Karczewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

 • Juliusz Kubel

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel 61 8785-333/671

 • Tomasz Lewandowski

  Funkcja: Przewodniczący Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych, wiceprzewod. Doraźnej Komisji d/s reformy jedn. pomocn. m. Poznania
  Kontakt: 601-152-202

 • Wojciech Majchrzycki

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

 • Przemysław Markowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji
  Kontakt: 783-993-933

 • Andrzej Nowakowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: 603-115-602

 • Janina Nowowiejska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: 606-297-427

 • Maciej Przybylak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
  Kontakt: 604-40-78-11

 • Marek Sternalski

  Kontakt: 501-602-591

 • Ryszard Śliwa

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
  Kontakt: 696-490-350

 • Michał Tomczak

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, Plac Kolegiacki 17, tel. 61 8785-333/671

 • Mariusz Wiśniewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Sekretarz Klubu Radnych PO, przewodn. Doraźnej Komisji d/s reformy jedn. pomocn. m. Poznania
  Kontakt: 605-529-057