Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Andrzej Nowakowski

Imię, nazwisko

Andrzej Nowakowski

Funkcja

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania

Kontakt

603-115-602
Andrzej_Nowakowski@um.poznan.pl

Życiorys

Andrzej Nowakowski
Radny Miasta Poznania
V Kadencji 2006- 2010

Andrzej Nowakowski urodził się 2.V.1951 roku w Łazowie koło Żar obecnie woj. lubuskie. Rodzina Nowakowskich pochodzi z Wielkopolski, a jej korzenie to Poznań, Szamotuły, Żerków.
Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Koninie. W 1974 roku jako absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM rozpoczął pracę w poznańskim Urzędzie Wojewódzkim.
W administracji przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Był Dyrektorem Wydziału, Szefem Gabinetu Wojewody Poznańskiego dr Włodzimierza Łęckiego (późniejszego Senatora RP) a w 1997 roku objął stanowisko Dyrektora Generalnego. Również w 1997 roku w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie otrzymał kategorię A upoważniającą do zajmowania najwyższych stanowisk w administracji państwa.
Rok później po wyborach samorządowych został pierwszym członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego współtworząc struktury nowej administracji samorządowej. Uczestniczył w pracach związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, a także Kontraktu Wojewódzkiego.
Dnia 22.X.2001 roku decyzją Prezesa Rady Ministrów został powołany na urząd Wojewody Wielkopolskiego, który pełnił przez całą kadencję do 28.XII. 2005 roku.
Aktualnie pełni obowiązki Dyrektora firmy Aberos s.c. zajmującej się szeroko rozwiniętym podnoszeniem kwalifikacji.
Andrzej Nowakowski pracuję również społecznie. Jest prezesem Stowarzyszenia Wspierania Medycyny Sportowej i Pomocy Sportowcom "Patron", członkiem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz członkiem Stowarzyszenia Wielkopolskich Pozytywistów.
Jest żonaty, ma dorosłego syna.

Wy6brany w okręgu Stare Miasto - Wilda.

Liczba głosów

1832

Klub radnych

Klub Radnych "Lewica i Demokraci"

Członek komisji

Metryczka

Opis zmian: usunięcia zera w nr tel. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2010-04-08 14:59