Klub Radnych "Lewica i Demokraci" - kadencja 2006-2010

H

 • Dominik Herberholz

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji, Wiceprzewodniczący Klubu Radnych "Lewica i Demokraci"
  Kontakt: 602-741-681

L

 • Tomasz Lewandowski

  Funkcja: Przewodniczący Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych, wiceprzewod. Doraźnej Komisji d/s reformy jedn. pomocn. m. Poznania
  Kontakt: 601-152-202

N

 • Andrzej Nowakowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: 603-115-602

P

 • Magdalena Pauszek

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej, Wiceprzewodnicząca Kluby Radnych "LiD"
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

S

 • Antoni Szczuciński

  Funkcja: Przewodniczący Klubu Radnych "Lewica i Demokraci", Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: 606-820-801