Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Antoni Szczuciński

Imię, nazwisko

Antoni Szczuciński

Funkcja

Przewodniczący Klubu Radnych "Lewica i Demokraci", Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki

Kontakt

606-820-801
Antoni_Szczucinski@um.poznan.pl

Życiorys

Antoni Szczuciński
Urodziłem się 12 czerwca 1950 r. w Krzywej. Szkołę podstawową i średnią ukończyłem w Gorzowie Wlkp. W 1968 r. rozpocząłem studia na kierunku fizyka w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 1974 - 1977 pracowałem jako fizyk w Odlewniczym Zakładzie Doświadczalnym Zakładów Metalurgicznych "Pomet" w Poznaniu. Od 1 lutego 1977 r. jestem zatrudniony w UAM, najpierw jako asystent, a następnie jako adiunkt. W 1979 r. uzyskałem stopień doktora nauk społecznych w zakresie filozofii, zaś w 1999 r. doktora habilitowanego. Od 2003 r. jestem profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jako profesor pracuję także w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
Napisałem ponad 100 prac naukowych (w tym 7 książek, 8 redakcji prac zbiorowych) i kilkadziesiąt tekstów publicystycznych. Moje zainteresowania badawcze związane są z jednej strony z filozofią i metodologią przyrodoznawstwa, zwłaszcza filozofią fizyki i kosmologii, a z drugiej z filozofią społeczną, szczególnie filozofią polityki.
Od czasu szkoły średniej aktywnie uczestniczę w życiu społecznym. Najpierw w organizacjach młodzieżowych i studenckich, a później politycznych i społecznych. Pełniłem w nich różne funkcje, między innymi kierowałem uczelnianą organizacją partyjną i byłem pierwszym przewodniczącym SdRP w województwie poznańskim.
Od 1994 r. jestem radnym Rady Miasta Poznania, byłem wiceprzewodniczącym Rady Miasta, przewodniczącym Komisji Kultury i Nauki i przewodniczącym Klubu Radnych. W ostatniej kadencji samorządu oprócz Komisji Kultury i Nauki pracowałem także w Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Wychowania oraz w Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego. Należę do SLD i różnych organizacji społecznych, m.in. do Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, gdzie jestem wiceprezesem. Jestem członkiem rad społecznych Biblioteki Raczyńskich, Muzeum Archeologicznego oraz Teatru Muzycznego i Polskiego.
Od 31 lat jestem żonaty. Mam dwóch synów i wnuczkę.
Poznań, 5 grudnia 2006 r.

Wybrany w okręgu  Winogrady.

Liczba głosów

2297

Klub radnych

Klub Radnych "Lewica i Demokraci"

Członek komisji

Dyżury radnego

  • 2013-01-312013-01-31

    Rada Miasta, pok. 6

  • 2012-02-082012-02-08

    Urząd Miasta, pok. 6

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2010-04-08 14:55 - usunięcia zera w nr tel. (Aktualizacja)