Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego - kadencja 2006-2010

 • Dominik Herberholz

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji, Wiceprzewodniczący Klubu Radnych "Lewica i Demokraci"
  Kontakt: 602-741-681

 • Marek Karczewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

 • Wojciech Kręglewski

  Funkcja: przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej
  Kontakt: 602-605-005

 • Tomasz Lewandowski

  Funkcja: Przewodniczący Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych, wiceprzewod. Doraźnej Komisji d/s reformy jedn. pomocn. m. Poznania
  Kontakt: 601-152-202

 • Wojciech Majchrzycki

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

 • Przemysław Markowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji
  Kontakt: 783-993-933

 • Norbert Napieraj

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego
  Kontakt: 605-853-776

 • Grzegorz Steczkowski

  Kontakt: 601/436-350

 • Antoni Szczuciński

  Funkcja: Przewodniczący Klubu Radnych "Lewica i Demokraci", Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: 606-820-801

 • Aldona Szlagowska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej, Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

 • Hubert Świątkowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 8785-312, 378

 • Szymon Wachowiak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, Plac Kolegiacki 17, tel. 61 8785-333/671

 • Paweł Wosicki

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
  Kontakt: 61 653-03-91