Klub Radnych Platformy Obywatelskiej - kadencja 2006-2010

G

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 8785-308/312, pok. 110, Plac Kolegiacki 17

H

J

 • Jakub Jędrzejewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
  Kontakt: 506-894-092

K

 • Marek Karczewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

 • Wojciech Kręglewski

  Funkcja: przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej
  Kontakt: 602-605-005

 • Juliusz Kubel

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel 61 8785-333/671

M

 • Wojciech Majchrzycki

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

N

 • Barbara Nowaczyk-Gajdzińska

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Ochrony środowiska i Rewitalizacji,
  Kontakt: 663-911-696

 • Maria Nowicka

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej
  Kontakt: 691-522-988

 • Janina Nowowiejska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: 606-297-427

R

S

 • Krzysztof Skrzypinski

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok.2, tel. 61 8785-333/671

 • Sławomir Smól

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok.2, tel. 61 8785-333/671

 • Grzegorz Steczkowski

  Kontakt: 601/436-350

 • Marek Sternalski

  Kontakt: 501-602-591

 • Aldona Szlagowska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej, Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

Ś

 • Ryszard Śliwa

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
  Kontakt: 696-490-350

 • Hubert Świątkowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 8785-312, 378

T

 • Michał Tomczak

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, Plac Kolegiacki 17, tel. 61 8785-333/671

W

 • Szymon Wachowiak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, Plac Kolegiacki 17, tel. 61 8785-333/671

 • Mariusz Wiśniewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Sekretarz Klubu Radnych PO, przewodn. Doraźnej Komisji d/s reformy jedn. pomocn. m. Poznania
  Kontakt: 605-529-057

Z