Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Sławomir Smól

Imię, nazwisko

Sławomir Smól

Funkcja

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia

Kontakt

Biuro Rady Miasta, pok.2, tel. 61 8785-333/671
Slawomir_Smol@um.poznan.pl

Życiorys

dr med. Sławomir Smól Poznań, 08.12.2006.

Lat 46 (ur. 21.04.1960). Matura 1978r. - II LO im. H. Modrzejewskiej w Poznaniu. Studia - Akademia Medyczna w Poznaniu - 1978 - 1984.
Paca zawodowa: staż podyplomowy - ZOZ Trzcianka - 1984 - 1985; Oddział Neurochirurgii Szpitala Kolejowego w Puszczykowie - 1985 - 1989; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Poznaniu od 1990 i nadal. Od 1991 roku pracownik naukowo - dydaktyczny Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie na stanowisku adiunkta Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii. Specjalizacja w zakresie neurochirurgii - Io - 1988, w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii - IIo - 1992. Doktorat - 1998 rozprawa doktorska pt: "Metody prognostyczne w ocenie urazowego uszkodzenia splotu ramiennego z uwzględnieniem leczenia operacyjnego". Członek Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (w obecnej kadencji Sekretarz Zarządu Oddziału Wielkopolskiego), założyciel i vice Przewodniczący pierwszej kadencji Sekcji Neurochirurgii Wewnątrznaczyniowej PTNCh, członek Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, członek Cornell University Salzburg Seminars Allumns; stypendysta Rządu Francuskiego - Oddział Neurochirurgii Sainte Anne Hopital, Paryż (1994-1995).
Członek Senatu Akademii Medycznej oraz Rady Wydziału Lekarskiego w kadencji 1981 - 1983 z ramienia NZS, członek Rady Wydziału Lekarskiego I Akademii Medycznej w Poznaniu w poprzedniej i obecnej kadencji. Członek Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Przewodniczący Organizacji Terenowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Szpitalu Klinicznym nr 2 w Poznaniu.
Działalność społeczno - polityczna: 1980 - założyciel oraz Przewodniczący Komisji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów (1981 - 1984); członek Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej NZS (1982 - 1988); członek "podziemnej "Solidarności" (1984 - 1989); drukarz "Biuletynu Wojennego" (1985 - 1987); założyciel i Prezes "Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Cierpiącym z Powodu Zanieczyszczenia Środowiska" (1990), założyciel i Sekretarz Zarządu "Fundacji Na Rzecz Neurochirurgii im. Prof. F. Tokarza" (1993); założyciel i członek Rady "Stowarzyszenie Klub NZS 80" (2006). Członek Kongresu Liberalno - Demokratycznego (1991 - 1994); założyciel i członek Unii Wolności (1994 - 2001), członek Platformy Obywatelskiej (2001 i nadal) - przewodniczący Koła Grunwald PO (od powstania), członek Zarządu Miejskiego Platformy Obywatelskiej (od powstania), przewodniczący Poznańskiego Powiatu Grodzkiego PO w latach 2004 - 2006.

Wybrany w okręgu Grunwald.

Liczba głosów

2756

Klub radnych

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Członek komisji

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2010-04-08 14:54 - usunięcia zera w nr tel. (Aktualizacja)