Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Sławomir Hinc - wygaśnięcie mandatu (uchw. RMP nr LIX/792/V/2009 z 25.08.2009)

Imię, nazwisko

Sławomir Hinc - wygaśnięcie mandatu (uchw. RMP nr LIX/792/V/2009 z 25.08.2009)

Życiorys

Poznań, dnia 12.12.2006r.

ŻYCIORYS

Radny Sławomir Hinc urodził się 13 sierpnia 1975 roku w Śremie (województwo poznańskie). Przez kolejnych 15 lat zamieszkiwał w Bninie (dzielnica Kórnika), by następnie przeprowadzić się i zamieszkać w Poznaniu (dzielnica Nowe Miasto). W Bninie uczęszczał do szkoły podstawowej, którą ukończył w 1990 roku. Po ukończeniu tejże szkoły został przyjęty do Technikum Energetycznego, znajdującego się na ul. H. Dąbrowskiego nr 163
w Poznaniu. Ponieważ szkoła ta znajduje się na Ogrodach, podobnie jak i Wydział Nauk Społecznych, w roku 1993 niesiony ciekawością poznawczą dotarł na wykłady prowadzone przez prof. Marka Ziółkowskiego, za sprawą którego podjął decyzję o tym, że będzie próbował dostać się na socjologię po ukończeniu szkoły średniej. W roku 1995 obronił najpierw pracę dyplomową, uzyskując tym samym tytuł Technika Elektronika o specjalności: Elektroniczne Maszyny i Systemy Cyfrowe, a następnie pomyślnie zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku przystąpił do realizacji wcześniejszych założeń, tzn. zdawał egzaminy na socjologię, która to próba zakończyła się pomyślnie. Zatem od października 1995 rozpoczął studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, na kierunku Socjologia. Na studiach udało mu się uzyskać, po piątym semestrze, zgodę na Indywidualny Tok Studiów, w ramach którego mógł intensywnie rozwijać swoje naukowe zainteresowania. W czerwcu 2000 roku obronił pracę magisterską, by w lipcu tego samego roku zostać przyjętym na studia doktoranckie na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Pracę doktorską obronił w lutym 2005 roku i uzyskał tym samym tytuł doktora nauk humanistycznych.
Pisząc doktorat prowadził zajęcia ze studentami na UAM-ie, jak również podjął pracę w Urzędzie Miejskim w Kórniku, w którym pełnił funkcję rzecznika prasowego i kierownika Referatu Promocji Gminy i Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych.
Obecnie, ze względu na swe wykształcenie i zainteresowania, jest dyrektorem Centrum Badań i Monitorowania Jakości w Poznaniu, prowadzi zajęcia ze studentami w Instytucie Socjologii UAM, jest również asystentem Wicemarszałka Senatu RP prof. Marka Ziółkowskiego oraz członkiem redakcji Magazynu Jakości - Biznes Wielkopolska.
W swej pracy samorządowej zamierza zająć się przede wszystkim sprawami nauki, kultury, oświaty, wychowania, zdrowia i polityki społecznej
w Poznaniu.

Wybrany w okręgu Nowe Miasto - Morasko

Liczba głosów

1147

Klub radnych

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Członek komisji

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mirosława Przestacka
ostatnia zmiana w dniu 2009-10-16 14:26 - aktualizacja zapisu (Aktualizacja)