Radni Miasta Poznania - kadencja 2018-2024

A

 • Przemysław Alexandrowicz

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania

B

 • Dorota Bonk-Hammermeister

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych Wspólny Poznań

C

D

 • Monika Danelska

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Współpracy Lokalnej, Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • Lidia Dudziak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • Małgorzata Dudzic-Biskupska

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

G

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania

 • Artur Marcin Gorwa

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Lokalnej

 • Michał Grześ

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej, Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 • Artur Gumny

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

J

 • Ewa Jemielity

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 • Grzegorz Jura

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki

K

 • Henryk Kania

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

 • Łukasz Kapustka

  Funkcja: Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej, Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Lokalnej oraz Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Wspólny Poznań

 • Wojciech Kręglewski

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej

L

M

 • Paweł Matuszak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego

 • Marta Mazurek

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania

 • Łukasz Michał Mikuła

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

O

 • Filip Olszak

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji, Wiceprzewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz Przewodniczący Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania

 • Halina Owsianna

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia

P

 • Przemysław Polcyn

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego oraz Przewodniczący Klubu Radnych Wspólny Poznań

R

 • Andrzej Rataj

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki

 • Krzysztof Rosenkiewicz

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

 • Mateusz Rozmiarek

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych oraz Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki

S

 • Paweł Sowa

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych

 • Tomasz Stachowiak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

 • Marek Sternalski

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania oraz Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej

 • Klaudia Strzelecka

 • Sara Szynkowska vel Sęk

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

W

Radni, których mandaty wygasły w trakcie kadencji: