Doraźna Komisja Statutowo-Regulaminowa - kadencja 2014-2018

 • Przemysław Alexandrowicz

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny , Wiceprzewodniczący Klubu Radnych PiS
  Kontakt: 600 874 000

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Sekretariat Przewodniczącego Rady Miasta, tel. 61 8785-308, pok. 110, Plac Kolegiacki 17

 • Tomasz Jerzy Kayser

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Wiceprzewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta tel. 61 8785 333

 • Krzysztof Skrzypinski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego , Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo- Regulaminowej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 8785-333

 • Tomasz Wierzbicki

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej oraz Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej
  Kontakt: 695 306 977

Protokoły z posiedzeń komisji