Doraźna Komisja Statutowo-Regulaminowa - kadencja 2014-2018

 • Przemysław Alexandrowicz

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny , Wiceprzewodniczący Klubu Radnych PiS

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania

 • Tomasz Jerzy Kayser

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Wiceprzewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej

 • Krzysztof Skrzypinski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego , Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo- Regulaminowej

 • Tomasz Wierzbicki

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej oraz Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej

Protokoły z posiedzeń komisji