Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2014-2018

Przemysław Alexandrowicz

Imię, nazwisko

Przemysław Alexandrowicz

Funkcja

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny , Wiceprzewodniczący Klubu Radnych PiS

Kontakt

600 874 000
przemyslaw_alexandrowicz@um.poznan.pl

Życiorys

PRZEMYSŁAW ALEXANDROWICZ - ur. w Poznaniu, 20 lutego 1961 r. Absolwent SP 64, VI LO i UAM (mgr historii, nauczyciel). Studia podyplomowe (Organizacja i Zarządzanie Instytucjami Oświatowymi) na Wydz. Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Przez kilka lat nauczyciel, obecnie główny specjalista w Oddziale Wlkp. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Żonaty, ojciec czwórki dzieci. Aktywny społecznie i politycznie od 1980 r. W latach 1980-86 członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów, współorganizator Samorządu Studentów UAM i jego przewodniczący na Wydz. Historycznym.

W latach 1994-2005 oraz 2010-2014 radny II, III, IV i VI kadencji - w tym od listopada 2002 r. do października 2005 r. przewodniczący Rady Miasta Poznania. W Radzie Miasta zajmował się m.in. sprawami oświaty, kultury, problemami osób niepełnosprawnych.

Od roku 2005 do 2007 - Senator RP, wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP. Prezes poznańskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, członek prezydium Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej.

W dniu 16 listopada 2014 r., wybrany głosami 2828 mieszkańców okręgu Rataje/Starołęka, został po raz piąty radnym Rady Miasta Poznania.

Klub radnych

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Członek komisji

Oświadczenia majątkowe

Dyżury radnego

  • 2014-12-04

    Pan radny spotyka sie z mieszkańcami po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod nr - 600 874 000

Metryczka

Opis zmian: dodanie funkcji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Daria Foriasz
Data i godzina publikacji: 2015-11-03 08:34