Komisja Kultury i Nauki - kadencja 2014-2018

 • Przemysław Alexandrowicz

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny , Wiceprzewodniczący Klubu Radnych PiS
  Kontakt: 600 874 000

 • Michał Boruczkowski

  Kontakt: 791 902 101

 • Joanna Frankiewicz

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Klubu Radnych PRO
  Kontakt: 601 776 225

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Sekretariat Przewodniczącego Rady Miasta, tel. 61 8785-308, pok. 110, Plac Kolegiacki 17

 • Michał Grześ

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Sekretariat Rady Miasta, 61 8785 312, 603-228-242, 61 653-63-60 ; e-mail : michal_grzes@um.poznan.pl , michal_grzes@poczta.onet.pl

 • Grzegorz Jura

  Kontakt: 502 294 138

 • Janusz Kapuściński

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej
  Kontakt: 601 743 623

 • Katarzyna Kretkowska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania , Komisji Oświaty i Wychowania oraz Przewodnicząca Klubu Radnych Zjednoczonej Lewicy
  Kontakt: Sekretariat Rady Miasta, 61 8785-312, 602 272 083

 • Tomasz Dariusz Lipiński

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, Wiceprzewodniczacy Komisji Oświaty i Wychowania oraz Doraźnej Komisji Legislacyjnej
  Kontakt: 500 174 993

 • Maria Lisiecka-Pawełczak

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: 884 990 779

 • Mateusz Rozmiarek

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki , Sekretarz Rady Miasta Poznania oraz Przewodniczący Doraźnej Komisji Legislacyjnej
  Kontakt: 697 394 049

 • Artur Różański

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego, Przewodniczący Klubu Radnych PiS
  Kontakt: 61 8785 333 ; e-mail : artur_rozanski@um.poznan.pl , arturrozanski@gmail.com

 • Marek Sternalski

  Funkcja: Przewodniczący Klubu Radnych PO oraz Komisji Rodziny
  Kontakt: 501 602 591

 • Klaudia Strzelecka

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Sekretarz Rady Miasta Poznania
  Kontakt: 603 298 427

 • Jan Sulanowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Kontakt: 697 227 350

 • Antoni Szczuciński

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki oraz Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego
  Kontakt: 606 820 801

Protokoły z posiedzeń komisji