Komisja Polityki Przestrzennej - kadencja 2014-2018

 • Michał Boruczkowski

  Kontakt: 791 902 101

 • Joanna Frankiewicz

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Klubu Radnych PRO
  Kontakt: 601 776 225

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Sekretariat Przewodniczącego Rady Miasta, tel. 61 8785-308, pok. 110, Plac Kolegiacki 17

 • Zbyszko Górny

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
  Kontakt: 607 661 231

 • Janusz Kapuściński

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej
  Kontakt: 601 743 623

 • Katarzyna Kretkowska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania , Komisji Oświaty i Wychowania oraz Przewodnicząca Klubu Radnych Zjednoczonej Lewicy
  Kontakt: Sekretariat Rady Miasta, 61 8785-312, 602 272 083

 • Wojciech Kręglewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Rewitalizacji
  Kontakt: 602 605 005

 • Łukasz Michał Mikuła

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej
  Kontakt: 601 762 423

 • Halina Owsianna

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Sekretarz Rady Miasta Poznania
  Kontakt: 604 853 972

 • Adam Pawlik

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Polityki Przestrzennej, Przewodniczący Doraźnej Komisji ds powstania Rataje- Parku
  Kontakt: 502 332 190

 • Andrzej Rataj

  Kontakt: 730 322 307

 • Krzysztof Skrzypinski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego , Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo- Regulaminowej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 8785-333

 • Tomasz Wierzbicki

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej oraz Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej
  Kontakt: 695 306 977

Protokoły z posiedzeń komisji