Komisja Polityki Przestrzennej - kadencja 2014-2018

 • Michał Boruczkowski

 • Joanna Frankiewicz

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Klubu Radnych PRO

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania

 • Zbyszko Górny

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej

 • Janusz Kapuściński

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej

 • Katarzyna Kretkowska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania , Komisji Oświaty i Wychowania oraz Przewodnicząca Klubu Radnych Zjednoczonej Lewicy

 • Wojciech Kręglewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Rewitalizacji

 • Łukasz Michał Mikuła

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej

 • Halina Owsianna

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Sekretarz Rady Miasta Poznania

 • Adam Pawlik

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Polityki Przestrzennej, Przewodniczący Doraźnej Komisji ds powstania Rataje- Parku

 • Andrzej Rataj

 • Krzysztof Skrzypinski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego , Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo- Regulaminowej

 • Tomasz Wierzbicki

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej oraz Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej

Protokoły z posiedzeń komisji