Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - kadencja 2018-2024

 • Wojciech Chudy

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • Marta Ciesielska

 • Monika Danelska

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Współpracy Lokalnej, Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • Lidia Dudziak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • Grzegorz Jura

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki

 • Henryk Kania

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

 • Andrzej Rataj

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki

 • Klaudia Strzelecka

 • Sara Szynkowska vel Sęk

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Protokoły z posiedzeń komisji