Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2024-02-29 09:00

Miejsce:

pokój radnych nr 4 w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17

Temat:

1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 56/24) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2024.
2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 55/24) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.
3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 52/24) zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2024 r.
4. Tematy zgłoszone przez członków komisji:
- bezpieczeństwo na placu Bernardyńskim,
- parkowanie na ulicy Podgórnej,
- wysoki stan rzeki Warty,
- funkcjonowanie budynku Klubu Na Fali w okresie zimowym,
5. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie ferii - podsumowanie działań służb.
6. Wolne głosy i wnioski.

EDYCJA: 26.02.2024 r. uzupełniono porządek obrad o punkt 1,2

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący KBiPP Wojciech Chudy
Data wytworzenia informacji: 2024-02-26 00:00
Opis zmian: uzupełnienie porządku obrad (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Zemlak
Data i godzina publikacji: 2024-02-26 11:02