Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - kadencja 2018-2023

 • Wojciech Chudy

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Lokalnej oraz Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Kontakt: 505 945 259

 • Monika Danelska

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Współpracy Lokalnej oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Kontakt: Biuro Rady Miasta tel. 61 8785 333

 • Lidia Dudziak

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Kontakt: 601 872 355

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Sekretariat Przewodniczącego Rady Miasta, tel. 61 8785-308, pok. 110, Plac Kolegiacki 17

 • Grzegorz Jura

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: 502 294 138

 • Henryk Kania

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
  Kontakt: 509 434 441

 • Wojciech Kręglewski

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej
  Kontakt: 602 605 005

 • Halina Owsianna

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia
  Kontakt: 604 853 972

 • Przemysław Polcyn

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego oraz Przewodniczacy Klubu Radnych Wspólny Poznań
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, 61 8785 333

 • Andrzej Rataj

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: 730 322 307

 • Marek Sternalski

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania oraz Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej
  Kontakt: 501 602 591

 • Klaudia Strzelecka

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
  Kontakt: 603 298 427

 • Sara Szynkowska vel Sęk

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
  Kontakt: 608 525 010

 • Anna Wilczewska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej
  Kontakt: 501 054 545

 • Konrad Zaradny

  Kontakt: 503 803 368

Protokoły z posiedzeń komisji