Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia - kadencja 2018-2024

 • Przemysław Alexandrowicz

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania

 • Marta Ciesielska

 • Monika Danelska

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Współpracy Lokalnej, Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • Ewa Jemielity

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 • Agnieszka Lewandowska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania

 • Maria Lisiecka-Pawełczak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia

 • Marta Mazurek

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania

 • Halina Owsianna

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia

 • Sara Szynkowska vel Sęk

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 • Anna Wilczewska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej

 • Małgorzata Woźniak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Protokoły z posiedzeń komisji