Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2022-06-01 13:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

Cz. I. godz. 13.00

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

1.Opiniowanie wniosku WGN w sprawie oddania po raz kolejny nieruchomości w najem na czas nieoznaczony na cel: plac manewrowy, obręb Ławica II, ark. Mapy 1, dz. 90cz.

2.Opiniowanie PU 1299/22 zmieniającej uchwałę Nr LVI/1047/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2022 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

Cz. II. Godz. 13.15

Część wspólna dla Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

3. Opiniowanie PU 1291/22 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

4. Opiniowanie PU 1292/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2022

5. Opiniowanie PU 1276/22 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania dotyczących zintensyfikowania działań na rzecz pozyskania gruntów pod rozbudowę parku na os. Orła Białego.

6. Zagospodarowanie i retencja wód opadowych i roztopowych w projektach planów miejscowych.

7. Rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury w przestrzeni miejskiej - założenia, bariery, szanse.

8. Wolne głosy i wnioski.

EDYCJA: W dniu 25.05.2022 r. poszerzono porządek obrad.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Filip Olszak - Przewodniczący KOŚiGK, Łukasz Mikuła - Przewodniczący KPPiR
Data wytworzenia informacji: 2022-05-25 00:00
Opis zmian: Nowe posiedzenie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Prager
Data i godzina publikacji: 2022-05-25 13:59