Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji - kadencja 2018-2024

 • Przemysław Alexandrowicz

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania
  Kontakt: tel. 600 874 000, Sekretariat Wiceprzewodniczących Rady Miasta, tel. 61 878 53 12

 • Dorota Bonk-Hammermeister

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych Wspólny Poznań
  Kontakt: tel. 609 087 015

 • Wojciech Chudy

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Kontakt: tel. 505 945 259

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Sekretariat Przewodniczącego Rady Miasta, tel. 61 878 53 08, pok. 110, Plac Kolegiacki 17

 • Artur Gumny

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 878 53 33

 • Wojciech Kręglewski

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej
  Kontakt: tel. 602 605 005

 • Paweł Matuszak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego
  Kontakt: tel. 602 355 433

 • Łukasz Michał Mikuła

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji
  Kontakt: tel. 601 762 423

 • Filip Olszak

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji, Wiceprzewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz Przewodniczący Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 878 53 33

 • Halina Owsianna

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia
  Kontakt: tel. 604 853 972

 • Andrzej Rataj

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: tel. 730 322 307

 • Krzysztof Rosenkiewicz

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji
  Kontakt: tel. 697 348 541

 • Paweł Sowa

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych
  Kontakt: tel. 507 078 642

 • Sara Szynkowska vel Sęk

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
  Kontakt: tel. 608 525 010

Protokoły z posiedzeń komisji