Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2024-01-31 16:00

Miejsce:

Sala Błękitna Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17

Temat:

  1. Plan ogólny - nowe narzędzie planistyczne.
  2. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla otoczenia Jeziora Maltańskiego w Poznaniu.
  3. Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie procedury w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Ferdynanda Focha.
  4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 11/24) w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXXVIII/1671/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania.
  5. Wolne głosy i wnioski

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący KPPiR Łukasz Michał Mikuła
Data wytworzenia informacji: 2024-01-24 00:00
Opis zmian: Dodanie zaproszenia (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Dawid Szymański
Data i godzina publikacji: 2024-01-24 14:56