Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2022-12-05 16:30

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki RMP

1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1464/22) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2022.
2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1463/22) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki RMP, Komisja Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych RMP

3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1447/22) w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2023 rok.
4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1446/22) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

Komisja Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych RMP

5. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1460/22) w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2025".
6. Wolne głosy i wnioski.

EDYCJA: 23.11.2022 zmieniono porządek obrad dodając pkt. dot. opiniowania PU 1464/22, PU 1463/22

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący KKFiT Bartłomiej Ignaszewski i Przewodniczący KPMiRZ Mateusz Rozmiarek
Data wytworzenia informacji: 2022-11-23 00:00
Opis zmian: posiedzenie KKFiT i KPMiRZ (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Zemlak
Data i godzina publikacji: 2022-11-23 13:58