Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-01-20 17:00

Miejsce:

Sala Malinowa, UMP, pl. Kolegiacki 17

Dokończenie posiedzenia KTiPM z 17.01.2020 r. odbędzie się 20.01.2020 r. o godz. 17:00

Temat:

Uzupełniony porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 418/20) zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 391/19) zmieniającej uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 408/20) w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie lokalnego transportu sbiorowego.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 396/19) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

4a. Przedstawienie propozycji zmiany taryfy biletowej obowiązującej w transporcie organizowanym przez ZTM.

5. Sprawozdanie z pracy Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej RMP za 2019 rok.

6. Plan pracy Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej na rok 2020.

7. Wolne głosy i wnioski.

Pliki do pobrania

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: edycja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Obada
Data i godzina publikacji: 2020-01-20 08:12