Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-05-28 12:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

Zaktualizowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 922/21) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 923/21) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 870/21) w sprawie podziału spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczona odpowiedzialnością (podział przez wydzielenie) i zawiązania nowej spółki prawa handlowego.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 893/21) zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 899/21) zmieniającej uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 908/21) w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu dodatkowej pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznania - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" w 2021 roku.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 928/21) w sprawie przyjęcia i wdrażania Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania.
  8.  Wolne głosy i wnioski.

Edycja: w dn. 24.05.br. porządek obrad uległ zmianie.

Edycja: w dn. 25.05.br. porządek obrad uległ zmianie.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wojciech Kręglewski, Przewodniczący KTiPM
Data wytworzenia informacji: 2021-05-25
Opis zmian: uzupełnienie porządku obrad (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Obada
Data i godzina publikacji: 2021-05-25 15:57