Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-06-11 12:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

Uzupełniony porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 938/21) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 939/21) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 928/21) w sprawie przyjęcia i wdrażania Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania.

3a. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 946/21) zmieniającej uchwałę Nr XV/218/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie zawarcia przez Miasto Poznań porozumienia z Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

3b. Prezentacja ZDM dotycząca propozycji poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania o Ostrów Tumski, Śródkę i część Zagórza.

4. Wolne głosy i wnioski.

Edycja: w dn. 7.06.br. uzupełniono porządek obrad.

Edycja: w dn. 10.06.br. uzupełniono porządek obrad.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wojciech Kręglewski - Przewodniczący KTiPM
Data wytworzenia informacji: 2021-06-10
Opis zmian: uzupełnienie porządku obrad (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Obada
Data i godzina publikacji: 2021-06-10 14:57