Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-07-02 11:30

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 979/21) zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Poznania Nr X/139/VIII/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20".

2. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 949/21) w sprawie Regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 962/21) w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 963/21) w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak i Gminą Murowana Goślina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 964/21) w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą Murowana Goślina oraz Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 893/21) zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 968/21) zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

7a. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 978/21) w sprawie powołania przedstawiciela Miasta Poznania do udziału w Zgromadzeniu Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny".

8. Organizacja ruchu na obszarze Starołęki w trakcie prac remontowych - przegląd sytuacji.

9. Wolne głosy i wnioski.

Edycja: w dn. 28.06.2021 r. porządek obrad został uzupełniony o pkt. 4a.

Edycja: w dn. 29.06.2021 r. zmianie uległ porządek obrad.

Edycja: w dn. 1.07.2021 r. porządek obrad został uzupełniony o pkt. 7a.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wojciech Kręglewski - Przewodniczący KTiPM
Data wytworzenia informacji: 2021-07-01
Opis zmian: uzupełnienie porządku obrad (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Obada
Data i godzina publikacji: 2021-07-01 11:19