Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-08-27 12:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

1.Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 977/21) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanych w Poznaniu w rejonie ul. Żelaznej.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 997/21) w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 998/21) w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 961/21) w sprawie zbycia akcji należących do Miasta Poznania w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna w drodze darowizny na rzecz związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny".

5. Prezentacje dotyczące inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Spółki: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. oraz Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o.

6. Wolne głosy i wnioski.

Porządek obrad uzupełniono o punkt 4, dnia 24.08.2021

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący
Data wytworzenia informacji: 2021-08-24
Opis zmian: uzupełnienie porządku obrad (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Zemlak
Data i godzina publikacji: 2021-08-24 11:07