Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2022-09-16 13:00

Miejsce:

Sala Błękitna Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17.

Temat:

  1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1371/22) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.
  2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1372/22) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2022.
  3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1361/22) zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/679/VIII/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia w latach 2021-2023, Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".
  4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1375/22) zmieniającej uchwałę Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023.
  5. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1383/22) w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.
  6. Przegląd sytuacji w transporcie publicznym w związku z remontami.
  7. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wojciech Kręglewski - Przewodniczący KTiPM
Data wytworzenia informacji: 2022-09-09 00:00
Opis zmian: edycja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Obada
Data i godzina publikacji: 2022-09-09 10:47