Podkomisja Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia ds. POSUM (UWAGA! Komisja funkcjonowała do 18 czerwca 2020 r.) - kadencja 2018-2024

 • Monika Danelska

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Współpracy Lokalnej, Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • Ewa Jemielity

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 • Agnieszka Lewandowska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania

 • Halina Owsianna

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia

 • Sara Szynkowska vel Sęk

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 • Anna Wilczewska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej

Protokoły z posiedzeń komisji