Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2022-03-03 08:30

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

Część wspólna dla Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Współpracy Lokalnej.
1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1200/22) w sprawie przyjęcia "Programu działań profilaktycznych miasta Poznania wobec zagrożeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracją dzików na tereny zurbanizowane".
Część wspólna dla Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Współpracy Lokalnej.
2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1197/22) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.
3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1198/22) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2022.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
4. Projekt uchwały (PU 1187/22) w sprawie określenia miejsc i zasad prowadzenia okrężnej sprzedaży towarów i świadczenia usług na terenie Poznania.
5. Projekt uchwały (PU 1199/22) zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2022 r.
6. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący KBiPP Wojciech Chudy
Data wytworzenia informacji: 2022-02-24 00:00
Opis zmian: posiedzenie KBiPP, KWL, KOŚiGK (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Zemlak
Data i godzina publikacji: 2022-02-24 11:51