Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2024-02-01 09:00

Miejsce:

Pokój radnych nr 7 w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17

Temat:

  1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 12/24) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ulicy Gajowej 12 na wniosek spółki Medella S.A.
  2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 13/24) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ulicy Gajowej 12 na wniosek spółki Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.
  3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 16/24) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.
  4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Poznania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2023.
  5. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w 2023 roku.
  6. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - informacje o stanie ratownictwa i bezpieczeństwa Miasta Poznania za 2023 rok.
  7. Informacje o działalności Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2023 roku.
  8. Omówienie tematu bezpieczeństwa na terenie galerii handlowej Posnania.
  9. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
  10. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący KBiPP Wojciech Chudy
Data wytworzenia informacji: 2024-01-24 00:00
Opis zmian: posiedzenie KBiPP (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Monika Zemlak
Data i godzina publikacji: 2024-01-24 12:44