Kontrole prowadzone przez BIURO KONTROLI

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
Ko-III.1711.3.2022 2022-02-25 PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"
Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w 2021 r.
Ko-III.1711.1.2022 2022-02-15 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA
Kontrola wykonania zaleceń pokontorlnych wydanych w 2021 r.
Ko-II.1711.1.2022 2022-02-09 Biblioteka Raczyńskich
Zamówienia publiczne
Ko-III.1711.56.2021 2021-12-21 Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego
Kontrola sprawdzająca w zakresie prawidłowości zatrudniania pracowników samorządowych w Poznańskiej Szkole Chóralnej Jerzego Kurczewskiego
Ko-II.1711.8.2021 2021-12-21 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Udzielanie ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym
i publicznoprawnym przypadających Miastu Poznań w latach 2018-2020
Ko-III.1711.54.2021 2021-12-16 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA
Księgi rachunkowe w Centralnej Bazie Danych "Progman", sporzadzania sprawozdań budzetowych i finansowych.
Ko-II.1711.16.2021 2021-12-10 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
Organizacja i funkcjonowanie jednostki
Ko-III.1711.50.2021 2021-12-09 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO
Księgi rachunkowe w Centralnej Bazie Danych "Progman", sporządzanie sprawozdań budżetowych finansowych w 2020 r.
Ko-III.1711.44.2021 2021-12-03 Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Stefana Czarnieckiego
Kontrola prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych w Centralnej Bazie Danych "Progman", sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych
Ko-II.1711.17.2021 2021-11-26 Galeria Miejska Arsenał
Zamówienia publiczne
Ko-III.1711.46.2021 2021-11-24 ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO
Ksiegi rachunkowe w Centralnej Bazie Danych "Progman", sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych rok 2020.
Ko-III.1711.48.2021 2021-11-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Księgi rachunkowe w Centralnej Bazie Danych "Progman", sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
Ko-III.1711.29.2021 2021-10-29 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
Kontrola prawidłowości wydatków na wynagrodzenia
Ko-II.1711.14.2021 2021-10-27 Poznańskie Centrum Dzidzictwa
zamówienia publiczne w Poznańskim Centrum Dziedzictwa
Ko-III.1711.33.2021 2021-10-21 Zespół Szkół nr 5, ul. Różana 1/3, 61-557 Poznań
Księgi rachunkowe w Centralnej Bazie Danych "Progman", sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w 2020 r. (z możliwością rozszerzenia)
Ko-II.1711.13.2021 2021-10-19 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO
wybrane aspekty organizaacji i funkcjonowania DPS przy ul. Konarskiego 11/13 wraz z oddziałem przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu
Ko-III.1711.45.2021 2021-10-18 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO
Wydatkowanie środków na usługi informatyczne w roku 2020
Ko-III.1711.38.2021 2021-10-15 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ
Wydatkowanie środków na usługi informatyczne w roku 2020 w Szkole Podstawowej nr 64
Ko-III.1711.42.2021 2021-10-14 XII Liceum Ogólnokształcące
Wydatkowanie środków publicznych na zakup sprzętu komputerowego i usług w zakresie obsługi informatycznej, ewidencjonowanie składników majątku trwałego
w 2020 r.
Ko-III.1711.40.2021 2021-10-11 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
Księgi rachunkowe w Centralnej Bazie danych Progman, sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. rok 2020.