Kontrola: Ko-I.1711.1.6.2016

Kontrola w zakresie prawidłowości gromadzenia, rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem, na podstawie doboru próby dowodów księgowych z 2015 r. w Przedszkolu nr 118 ul. Płomienna 1 w Poznaniu.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2016-12-22

Jednostka kontrolująca

  • BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

  • PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG ZARĘBINY

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • sprawozdanie

Podsumowanie

  • nie wydano zaleceń

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-27 16:10:24.0