Kontrola: Ko-I.1711.1.1.2017

Kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem rok 2016

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2017-03-14

Jednostka kontrolująca

  • BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • sprawozdanie

Podsumowanie

  • nie wydano zaleceń

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-27 16:10:24.0